Websites

Vi planlægger, designer og udvikler websites.

Succesfuld webudvikling
starter ikke med kode

En hyppig fejl i webprojekter er at de starter forkert. Man prøver at automatisere et komplekst regelsæt ved hjælp af kode. Resultatet er stort set altid et komplekst system. Svært at bruge, vedligeholde og bygge videre på.

I KathArt er vi tilhængere af først at tage dialogen, løse problemerne, forsimple reglerne og så bygge en god løsning. Resultatet er simplere, billigere og mere effektive løsninger – som brugerne rent faktisk har lyst til at bruge.

Før vi går i gang

Før vi går i gang med prototyper, design og programmering, tager vi en fælles workshop, hvor vi fastlægger formål, brugerscenarier og succeskritier for løsningen.

Vi har erfaring for at de bedste resultater opstår i et tæt samarbejde. Det sikrer den rigtige blanding af forretningsstrategiske, kommunikationsstrategiske og kreative kompetencer. Det er Jer, der er eksperterne på Jeres fagområde. Vi er til gengæld rigtig gode til at tilføre kreativitet, samt designe og producere de konkrete elementer, der sikrer at strategien bliver til virkelighed.

Informationsarkitektur & wireframe

Med simple streger og knapper illustrerer vi, hvordan den endelige løsning kommer til at fungere. Fordelene ved denne tilgang er blandt andet:

  • Det er lettere at tale funktionalitet, når man ikke samtidig skal forholde sig til det visuelle design
  • Det er nemt og billigt at afprøve forskellige ideer på dette stadie
  • Det sikrer, at vi efterfølgende får et effektivt design og programmeringsforløb