Mary Fonden

Lift – Unge ud af ensomhed

KathArt har hjulpet Mary Fonden med at designe og bygge en digital platform, som bruges som værktøj i arbejdet med at hjælpe unge ud af ensomhed.

Alle kan få brug for et Lift

Mary Fondens Lift Projekt er et initiativ, der har til formål at støtte unge mennesker, der har brug for en hjælpende hånd til at komme videre i livet. Projektet tilbyder mentorordninger, uddannelsesvejledning, personlig udvikling og netværksmuligheder til unge, der står over for udfordringer som ensomhed, mistrivsel, mobning eller social isolation. Lift Projektet ønsker at løfte de unge op og give dem troen på sig selv og deres fremtid.

Digital platform til LIFT

KathArt har designet og bygget platformen til LIFT. Platformen benyttes til at afdække ensomhed blandt unge på skoler i udvalgte kommuner.

Teknisk er platformen baseret på en Sharepoint baseret backend og en javascript baseret frontend.

Del via:

Kathrine Chmiel

Franz Berliner


Aliens and rocket on planet