Produktion af digitalt læringsmateriale

KathArt Interactive designer og udvikler online undervisningsmaterialer og læringsportaler.
Se udvalgte eksempler her.

Dåserydderen

På daaserydderen.dk kan lærere og elever lære om genanvendelse af flasker og dåser gennem en række forskellige aktiviteter – fx ved at tage en virtuel flyvetur ind igennem en returautomat og hele vejen igennem sorteringssystemet. En gang om året konkurrerer alle tilmeldte klasser om at blive den klasse i landet, som samler flest dåser og flasker ind. Indsamlingen kan følges på barometret på hjemmesiden.

Daaserydderen.dk er en online læringsportal for Dansk Retursystem rettet mod lærere og elever.

Mind the trash

Mind The Trash er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin i den danske grundskole. KathArt har udviklet hjemmeside og interaktive visualiseringer.

Quiz for Folketinget

Test din viden om folketingsvalg, arbejdet på borgen og sammensætning af en regering.

Quiz for folketinget

Tænk småt – leg sikkert

Interaktiv infografik til Sikkerhedsstyrelsen kampagne “Tænk småt – Leg sikkert”. Kampagnen skal få forældre til børn i alderen 0-2 år til at tænke over hvilke elementer i hjemmet, som kan udgøre en kvælningsfare for de små børn – og få dem til at bestille en legetøjstester.

Forsyningen i skolen

På forsyningeniskolen.dk kan lærere gå på jagt efter relevante besøgs- og læringstilbud i deres kommune.

Lærere kan finde besøgs- og læringstilbud på forsyningeniskolen.dk

Kathrine Chmiel

Franz Berliner