DIEH

Dansk Initiativ for Etisk Handel. ​ ​

DIEH er en landsdækkende almennyttig organisation, hvis formål er at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima og bidrager til en global bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes indsats inden for Etisk Handel. KathArt har lavet årsrapporter, infografik og publikationer for DIEH.

https://www.dieh.dk