Etisk Handel Danmark

De6skridt viser vejen til ansvarlig virksomhedspraksis

De6skridt.dk er en onlineguide som tager udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd, som alle virksomheder forventes at implementere og efterleve.

Etisk Handel er en organisation, der arbejder for at fremme ansvarlig handel og respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøet i globale leverandørkæder. Organisationen blev stiftet i 2000 af en række virksomheder, fagforeninger, NGO’er og forbrugerorganisationer i Danmark. Etisk Handel tilbyder vejledning, værktøjer, netværk og kurser til sine medlemmer, som tilsammen repræsenterer over 20 procent af den danske import fra udviklingslande. Etisk Handel er også en del af det internationale netværk Ethical Trading Initiative (ETI), som har over 200 medlemmer globalt.

De6skridt.dk er en onlineguide som tager udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd, som alle virksomheder forventes at implementere og efterleve.

https://www.de6skridt.dk/

 

Del via:

Kathrine Chmiel

Franz Berliner


Aliens and rocket on planet