Axiell Library Group

Bibliotek 2.0

KathArt fik opgaven, da vi fandt, at deres indsigt i webmiljøet var enestående; de forstod vore tanker og evnede at omsætte dem til en spændende mock up.

Frontend/usability design til bibliotekssystem

Axiell Library Group udvikler og sælger software til biblioteker og er dominerende på det nordiske marked.

Markedet har ændret sig hurtigt og bibliotekerne må i stigende grad kæmpe med en lang række nye indholdsleverandører om brugernes opmærksomhed.

Da Axiell stod for at påbegynde arbejdet med næste version af deres markedsledende bibliotekssystem, valgte man en ny vej frem for den traditionelle hvor feature requests samles sammen fra brugerne, hvorefter der lanceres en ny version som basalt set er den gamle version med lidt ekstra faciliteter.

I stedet henvendte Axiell sig til KathArt Interactive, som inden for nogle aftalte rammer blev bedt om at give et bud på, hvordan fremtidens “web 2.0” bibliotek kunne se ud og fungere.

KathArt udarbejdede en demoversion med begrænset funktionalitet, men hvor man kunne få et brugbart indtryk af brugerflade og funktionalitet. Demoen indeholdt eksempler på brug af den vigtige søgefunktion, eksempler på brugerinvolvering via tagging, forums, anmeldelser, upload og download af elektronisk materiale, reservation via mobiltelefon, samspil med andre webbaserede databaser og meget mere.

Axiell fik på den måde noget konkret, de kunne bede kunderne forholde sig til. Demoen blev vist frem på messer og hos kunder og blev herefter tilpasset på baggrund af feedback fra kunderne.

Da demoen havde nået en form, som alle var tilfredse med, begyndte det egentlige arbejde med design og udvikling af det rigtige system. Her fungerede KathArt Interactive som usability – og designrådgivere og stod også for designet af de enkelte elementer til systemet, mens Axiell stod for programmering af backend.

KathArt Interactive har efterfølgende også stået for rådgivning og design i forbindelse med Axiell Library Groups nye corporate website.

For mere end 2 år siden startede vi samarbejdet med KathArt, og dette samarbejde er gennem tiden blevet udbygget. Det startede med en idé om, at vi gerne ville præsentere vore kunder for de tanker, vi havde om web 2.0 omsat til biblioteksverdenen. KathArt fik opgaven, da vi fandt, at deres indsigt i webmiljøet var enestående; de forstod vore tanker og evnede at omsætte dem til en spændende mock up. Denne visualisering er blevet udbygget et par gange og er i dag oversat til fire sprog. Den har ligget til grund for mange gode dialoger med kunderne som led i såvel salgs- og udviklingsarbejde.
Det var derfor naturligt for os at vælge KathArt, da Axiell skulle have en ny website. En website, som skulle være innovativ og omsætte nogle af vore tanker fra mock-up’en med brugeraktivitet. KathArt udviklede lay-out’et, som er kendetegnet ved enkelhed, klare signaler og en høj grad af brugervenlighed.
Dialogen mellem KathArt og Axiell har været præget af gensidig respekt, lydhørhed, kreativitet og engagement. Og aftalte tidsplaner er overholdt, hvilket vi har påskønnet meget.

Lise Söderberg, Nordic Communication and Marketing Manager
Axiell Library Group

Bibliotek-2.0 Bibliotek-2.0 Bibliotek-2.0 Bibliotek-2.0

Del via:

Kathrine Chmiel

Franz Berliner


Aliens and rocket on planet