ATP

Animationsfilm gør komplicerede budskaber forståelige

KathArt har produceret en række animationsfilm for ATP, som gør kompliceret stof nemt tilgængeligt for brugerne

ATP arbejder for at skabe sikre økonomisk grundtrykhed i Danmark.

ATP er en selvejende institution oprettet af Folketinget ved lov i 1964. I dag er ATP Koncernen Danmarks største pensions- og administrationsselskab med hovedsæde i Hillerød og ca. 3000 medarbejdere fordelt på tre områder: pensionsforvaltning, investering og administration.

atp animationsfilm atp animationsfilm atp animationsfilm

Del via:

Kathrine Chmiel

Franz Berliner


Aliens and rocket on planet