I 2011 migrerede flere af FDBs sites til CMS’et drupal. I den forbindelse skulle de have selve fællesforeningens website FDB.dk designet.

Opgaven lå i at få designet siderne så simple som muligt, overholde hele koncernens fælles site grid, og alligevel variere de forskellige sidetemplates, så der kom god variation og visuelt liv på siderne.

KathArt udlånte en af vore dygtige designere til FDB under hele designperioden , som sad hos webteamet hos kunden i hele designforløbet, så samarbejdet kunne gå så nemt som muligt.

fdb2

fdb3